Menu Sluiten

Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING Full Effect

Full Effect gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen (4538 BL) aan de Finlandweg 10 C, hierna te noemen “Full Effect” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Full Effect verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Full Effect u over de manier waarop Full Effect uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Full Effect worden aangeboden op www.fulleffect.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel
Full Effect verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van
www.fulleffect.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de
verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Full Effect gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Full Effect.
2. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Full Effect uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Full Effect verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor
een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op www.fulleffect.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Full Effect uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Full Effect dat doet.
3. Uw account
In uw account op www.fulleffect.nl slaat Full Effect onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & aflever- en betaalgegevens.
4. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Full Effectdeze gegevens net zoals die van andere klanten van Full Effect .

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Full Effect geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Full Effect voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Full Effect een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw
persoonsgegevens;
b) Full Effect op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Full Effect maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Full Effect ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar marco@fulleffect.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u
ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Full Effect tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.fulleffect.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer
geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Full Effect

1. Full Effect heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Full Effect verwerkt ten behoeve van www.fulleffect.nl. Full Effect accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Full Effect bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.fulleffect.nl, tenzij Full Effect op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Full Effect behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.fulleffect.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.fulleffect.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.fulleffect.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is
bijgewerkt op 16-02-2020.